+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Vloga za ne uveljavljanje predkupne pravice – ponudba Občini Velike Lašče

Vloga za ne uveljavljanje predkupne pravice – ponudba Občini Velike Lašče

Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, če ni s tem zakonom določeno drugače. Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
Vlogo lahko vloži lastnik zemljišča.

Občina Velike Lašče | Elektronska vlogaElektronska vloga

Občina Velike Lašče | DokumentVloga v Word obliki
(poglej ali prenesi) 

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Datum objave:

10. 09. 2020