+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Vrtec Sončni žarek

Vrtec Sončni žarek

Pohvalo župana prejme Vrtec Sončni žarek za večletno uspešno zagotavljanje predšolske vzgoje v Občini Velike Lašče. 
Pohvala župana je bila podeljena na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku 9. junija 2017.

Obrazložitev ob podelitvi:

Začetek organizirane vzgoje in varstva predšolskih otrok v Velikih Laščah sega v leto 1953. Trenutno vključuje 236 otrok, ki so razporejeni v 13 oddelkov. Vrtec Sončni žarek deluje na treh lokacijah; v Velikih Laščah, Karlovici in na Turjaku. Vodstvo, vzgojiteljice in varuške si prizadevajo ustvarjati spodbudno in prijetno vzgojno okolje, v katerem se otroci počutijo varno in sprejeto.

Vrtec dobro sodeluje z lokalnim okoljem. Povezujejo se z šolo, društvi v občini in v širšem prostoru, prireditve pa popestrijo z nastopi in razstavami otroških izdelkov.

Prizadevajo si za korektno sodelovanje z občino ustanoviteljico in rezultat tega so dobri materialni pogoji za delo z otroki in dovolj prostora za sprejem otrok naših občanov.

Za doseganje ustrezne kakovosti predšolske vzgoje so poleg ustreznega in pestrega programa dela najbolj pomembni vsi zaposleni. Spodbujajo in razvijajo sodelovalno pedagoško kulturo in klimo. Pozornost posvečajo procesom, okoliščinam in enakopravni vlogi vseh. S kakovostnim dialogom rešujejo težave in nesporazume. Zavedajo se, da je za dobro in strokovno delo z otroki pomembna ustrezna izobrazba vzgojiteljic in vseživljenjsko učenje. Pa vendar imajo nekaj več, in sicer, svoje delo vidijo kot poslanstvo in ga opravljajo s srcem.