+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Zbiranje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
Zemljevid namenska raba zemljišč

Zbiranje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče

Občina Velike Lašče pričenja s postopkom zbiranja pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče.

Zbiranje pobud bo potekalo od 1. februarja 2024 do 5. aprila 2024.

Pobude, prejete po razpisanem roku ne bodo obravnavane.

Pobudo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu: POBUDA za spremembo namenske rabe prostora

Namensko rabo zemljišč predstavljajo stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, ki se delijo še na podrobnejše stopnje, kar je zlasti pomembno pri stavbnih zemljiščih, ki jih delimo na zemljišča za:

  • stanovanjsko rabo,
  • centralne dejavnosti,
  • gospodarske dejavnosti,
  • prometno in drugo infrastrukturo
  • in podobno.

Namenska raba zemljišč je določena s prostorskimi akti, zato jo lahko spremenimo samo s spremembo prostorskih aktov. Ker so prostorski akti predpisi, pri pobudi za spremembo namenske rabe prostora ne gre za individualni upravni postopek, v katerem bi se odločalo o vaši pravici, temveč za sodelovanje pri pripravi predpisa, s katerim občina opredeljuje in načrtuje svoj prostorski razvoj.

Vsi, ki so pobude že poslali v času pred javnim pozivom, bodo pozvani k dopolnitvi pobude z oddajo na ustreznem obrazcu ter k plačilu takse. Na podlagi sprejemljivih pobud, oddanih v razpisanem roku, bomo pripravili osnutek sprememb in dopolnitev OPN Velike Lašče ter skupaj z njim na javni razgrnitvi objavili obrazložena stališča do pobud.