+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Prometni izzivi – spletna javna razprava

Prometni izzivi – spletna javna razprava

Občanke in občani Velikih Lašč predstavili največje prometne izzive, s katerimi se srečujejo na svojih vsakodnevnih poteh

Na javni razpravi, ki je v četrtek, 13. 6. 2024, v okviru priprave občinske celostne prometne strategije potekala v Levstikovem domu v Velikih Laščah so udeleženci izpostavili ključne izzive, s katerimi se soočajo na svojih vsakdanjih poteh v službo ter po drugih opravkih.

Izpostavili so, kaj bi bilo potrebno storiti, da bodo za krajše razdalje po občini raje sedli na kolo in za prevoz na delo uporabili javni potniški promet ter kako poskrbeti še za večjo varnost otrok.  Kot največji prometni problemi so bili večkrat izpostavljeni križišči na Rašici in Turjaku ter glavni trg oziroma križišče v centru Velikih Lašč. Za vse tri lokacije je potrebna celovita prometna ureditev. Na področju hoje se je pokazalo, da ob glavnih tranzitnih cestah pogrešajo varne in urejene pešpoti, prav tako manjkajo pločniki do vseh vasi. Urediti je treba prehode za pešce vse od Turjaka do Prilesja. Za varno kolesarjenje po občini prav tako do vseh vasi manjkajo kolesarske povezave, posebej izpostavljeni sta bili trasi Rašica–Turjak in Rob–Knej, kjer je kolesarjenje izredno nevarno.

Veliko želja se je pokazalo na področju javnega potniškega prometa. V prvi vrsti ureditev dostopa do železniške postaje, kjer manjkata tako pločnik kot kolesarska steza, nujna pa je tudi javna razsvetljava. Prav tako je veliko priložnosti za izboljšanje zaznati na področju avtobusnega prometa – pripomogla bi že ureditev avtobusnih postajališč na obeh straneh državne ceste, saj sedaj niso varne in udobne. Večina jih je brez nadstrešnic, na Rašici pa postajališče sploh ni označeno in avtobus ustavlja kar na cesti. Več kot dobrodošli bi bili potnikom bolj prijazni vozni redi. Podan je bil še predlog, da bi Občina uvedla krožni občinski avtobus, ki bi do železniške in avtobusnih postaj v Velikih Laščah lahko pripeljal tudi občanke in občane iz bolj oddaljenih krajev.

Dotaknili so se še problematike prometa oziroma parkiranja okrog vrtca in šole. Problem so dovozi, saj v neposredni bližini parkirajo zaposleni, starši, ki pripeljejo otroke zjutraj in jih pobirajo popoldne, pa se pogosto ne držijo prometnih pravil oziroma usmeritev, tako da si želijo primernih rešitev in ureditev tudi tu. Omenjeni so bili še parkirišče ob Rašici, obvoznica za tranzitni promet ter na splošno slabo vzdrževane ceste.

Na koncu so omenili še problem neurejenega parkiranja ob večjih prireditvah na prostem, v cerkvi ipd. V prihodnosti bo nujno nasloviti tudi to tematiko, saj se dogaja, da se s parkiranjem zablokira cela cesta ali ulica in s tem onemogoči dostop intervencijskim ali reševalnim vozilom.

Udeleženci so podali tudi komentarje na osnutek vizije razvoja prometa v občini in ciljev, ki jih želi Občina doseči. Predlogi so nastali na podlagi predhodne delavnice s širšo delovno skupino. Z zastavljenimi cilji se je večina strinjala, da so ustrezni, pri viziji pa so izpostavili, da si želijo večjega poudarka oziroma vključitve železniškega prometa. Osnutek vizije, ki se glasi Občina Velike Lašče ima vzpostavljen varen in učinkovit prometni sistem po celotni občini, ki vsem prebivalkam in prebivalcem omogoča enakopravno socialno vključenosti. Imajo namreč  odlične možnosti dostopa do osnovnih in drugih storitev ter institucij, z mrežo urejenih cest, kolesarskih  in peš poti pa so vsa naselja in vasi povezane v celoto. Vsak občan lahko kljub visoki pretočnosti prometa skozi občino varno prečka glavne ceste, kolesari in dostopa do avtobusnih postajališč. Po zaslugi urejene prometne in ostale infrastrukture se je močno okrepilo tudi lokalno in regionalno gospodarstvo, bo tako v naslednjih korakih smiselno dopolnjen.

 

Za vas bo tekom poletja odprta spletna javna razprava

Vsi, ki se javne razprave niste uspeli udeležiti, imate še vedno priložnost, da izpostavite vaše izzive, naknadno pa boste lahko predlagali tudi konkretne ukrepe. Za dostop do zemljevida in spletne javne razprave obiščite https://cps.projekti.si/velikelasce dostopna pa je tudi preko spodnje QR kode in spletne strani Občine Velike Lašče.

 

 

Datum objave:

03. 07. 2024