+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Šport
Občina Velike Lašče | Telovadnica OŠ Primoža Trubarja

Šport

Letni najem telovadnice  Športna zveza

Športna društva aktivno delujejo na področju športne rekreacije v občini, organizirajo različna tekmovanja (nogomet, košarka, tenis, …). Tudi športna društva imajo na našem območju dolgo tradicijo. Prvo telovadno društvo Orel je bilo ustanovljeno leta 1908, nato še Sokol leta 1910.

Letni najem telovadnice

Občina Velike Lašče | Telovadnica OŠ Primoža TrubarjaZ izgradnjo nove športne dvorane v Velikih Laščah so se v letu 2008 povečale možnosti za številne dejavnosti na tem področju – tako za športno rekreacijo kot tudi za tekmovalne športe, v katere se preko različnih društev in klubov vključuje vedno več zainteresiranih.

Upravnik dvorane: Art-les, Igor Sever, s.p.
Telefon: 041 515 453
E-pošta:
sever.i@siol.net

Najem športne dvorane urejata Pravilnik o oddajanju prostorov v najem in uporabo (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 2/10, 2/16) Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2016, 5/2017). Občina Velike Lašče pred vsako vadbeno sezono objavi Javni razpis za uporabo športne dvorane v tekoči sezoni, možni pa so tudi enkratni najemi preko celega leta.

Športna zveza

Februarja 2020 je bila ustanovljena Športna zveza Velike Lašče.

Predsednik: Jani Levstik
Naslov: Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
Telefon: 031 843 730
E-pošta: jani.levstik@gmail.com

Združuje 6 športnih društev: ŠMD Turjak, TVD Partizan Velike Lašče, Košarkarsko društvo Velike Lašče, Kolesarsko društvo Velike Lašče, Lokostrelsko društvo Turjak in ŠD NK Velike Lašče.

Športna zveza skrbi tudi za Športni center v Turjaku.

Zunaj Športne zveze delujejo tudi druga društva in organizacije s sedežem v Občini in izven nje, ki skrbijo za izvajanje programov športa za otroke in mladino in druge programe, kot npr. Villa Cereja, d.o.o., ŠD Sokol Bežigrad, ŠD Špička, Klub za ritmično gimnastiko TIM idr.

Med zelo aktivnimi na področju pohodništva je Planinsko društvo Velike Lašče.
PD Velike Lašče je bilo ustanovljeno leta 1978. Je član Planinske zveze Slovenije in Meddruštvenega odbora planinskih društev Ljubljane, pokriva pa območje velikolaške občine. Glavni poudarek društvo namenja gorništvu z organizacijo izletov v slovenska in tuja gorstva ter delu z mladimi, predvsem preko planinskega krožka, ki ga izvaja na velikolaški osnovni šoli. Društvo skrbi tudi za markirane poti na območju naše občine in sicer Velikolaško kulturno pot, pot Velike Lašče – Kamen vrh – Grmada – Retje – Velike Lašče, pot Velike Lašče – Sv. Primož – Kališče – Velika Slevica – Velike Lašče ter odseka evropskih pešpoti E6 in E7.
Najodmevnejša prireditev je prav gotovo tradicionalni pohod po Velikolaški kulturni poti, ki ga društvo vsako leto organizira na nedeljo, najbližjo 8. juniju, rojstnemu dnevu Primoža Trubarja in velikolaškem občinskem prazniku.

Občina Velike Lašče financira programe športa na podlagi Letnega programa športa in Pravilnika o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče, št.2/2011).

Datum objave:

08. 10. 2020