+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Vloga za izdajo mnenja – soglasja za manjši odmik od parcele meje

Vloga za izdajo mnenja – soglasja za manjši odmik od parcele meje

Namen

Pridobitev soglasja za manjši odmik od parcelne meje zemljišča, ki je v lasti ali v upravljanju Občine.
V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče je za gradnjo glede na vrsto objekta predpisan minimalni odmik od sosednjega zemljišča. Za odmik manjši od predpisanega je potrebno pridobiti pisno soglasje lastnika tega zemljišča. V kolikor je lastnik le-tega Občina je potrebno vložiti vlogo za izdajo soglasja za manjši odmik od parcelne meje.

Priloge

  • Izsek iz projektne dokumentacije oz. ureditvena situacija s prikazom lege objekta na zemljišču in označenimi odmiki,
  • Pooblastilo investitorja (v kolikor je vlagatelj druga oseba, npr. projektant).

Taksa

Takse prosto.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Gradbeni zakon, Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče.

Vlogo lahko oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče, pošljete po pošti ali pošljete pošljete preko e-pošte na: obcina@velike-lasce.si.

Datum objave:

11. 09. 2020