+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Namera o prodaji premičnin po metodi neposredne pogodbe: Rabljena inox kuhinja »IGO«

Namera o prodaji premičnin po metodi neposredne pogodbe: Rabljena inox kuhinja »IGO«

Na podlagi 52. člena v povezavi z 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18, 78/23) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, objavlja naslednjo:

NAMERO O PRODAJI PREMIČNIN PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

1. Predmet prodaje je rabljena inox kuhinja »IGO« – sestavljena iz treh elementov: manjši element s tremi predali, element z vrati ter element z dvojnim pomivalnim koritom in drsnimi vrati spodaj.
2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 30. 7. 2024, tako da pošljejo izjavo o interesu po elektronski pošti na naslov obcina@velike-lasce.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje ponujeno ceno ter kontaktne podatke: ime in priimek, naslov in telefonsko številko zainteresirane osebe.

3. Izhodiščna cena za rabljeno inox kuhinjo “IGO” iz treh elementov znaša 1.500,00 EUR.

4. Kupnina se plača v 8. dneh od izdaje računa. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
5. Pogoji: dostava, garancija in servis opreme s strani Občine Velike Lašče niso zagotovljeni. Oprema se prodaja po načelu »vidno-kupljeno«, vendar se pred nakupom zaradi kasnejših nesporazumov lahko preveri osnovno delovanje opreme.
6. Podrobnejše informacije v zvezi s kuhinjo in dogovor za ogled je mogoče dobiti preko elektronske pošte na naslovu nika.perovsek@velike-lasce.si.
7. Če bo za nakup določene opreme zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in bo oprema prodana najboljšemu ponudniku.
8. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti.

  

 

 

Datum objave:

10. 07. 2024