+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Okrožno sodišče v Ljubljani je objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani. Izmed predlaganih kandidatov bo sodnike porotnike imenoval predsednik Višjega sodišča v Ljubljani.

Glede na število prebivalcev sta iz Občine Velike Lašče predvidena dva kandidata. Kandidate bo Okrožnemu sodišču predlagal Občinski svet Občine Velike Lašče, ki bo o tem odločal na decembrski seji. Kandidat mora izpolniti priloženo soglasje, v primeru potrditve na občinskem svetu pa bo potrebno priložiti še kopijo potrdila o državljanstvu, ki ne bo starejše od 6 mesecev.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Delo sodnika porotnika je odgovorno in zahtevno, obravnave, predvsem v obsežnejših kazenskih zadevah, lahko trajajo tudi več ur skupaj in potekajo večkrat tedensko. Kandidat mora biti v dobrem psihofizičnem stanju, da ko je za porotnika imenovan, se na poziv tudi odzove. Zaradi navedenega mora priložiti tudi izjavo o zdravstvenem stanju. Mandat sodnika porotnika traja 5 let.

Izpolnjena in lastnoročno podpisana soglasja kandidatov pričakujemo do 16. decembra 2020 do 12. ure.