+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Sprehod skozi naše trge

Sprehod skozi naše trge

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Partnerji v projektu: Občina Sodražica, Občina Loški Potok, Občina Velike Lašče, Iter Ajda Kljun s.p., Mladinski klub Sodražica

Povzetek operacije: Glavni izziv operacije je ureditev urbanega naselja in privlačna predstavitev treh trgov, središč občin Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče. V ta namen se v Sodražici rekonstruira park, z interpretativnimi mediji se opremita središči Loškega Potoka in Velikih Lašč. Vzpostavi se povezava treh urbanih središč – trgov, z varianto enotne turistične ponudbe – dnevnega turističnega programa »Sprehod skozi naše trge«, ki vodi obiskovalca po trgih treh občin. V ta namen se izobrazi lokalne turistične vodnike. Izvede promocija aktivnosti in projekta ter tematski delavnici za mladino oz. študente, namenjeni mreženju, nadaljevanju aktivnosti, s poudarkom na področju turizma ter priložnostih za zaposlitve oz. dopolnilni zaslužek na področju turizma na območju LAS. Program nudi možnost nadgradnje, operacija pa nudi številne izzive za razvoj lokalne turistične ponudbe.

Glavne aktivnosti: Rekonstrukcija kostanjevega parka v Sodražici – ureditev in oprema parka. Oprema središča v Loškem Potoku – nakup in vzpostavitev delovanja dveh digitalnih panojev (premičnih). Ureditev interpretacijskih medijev na trgu v Velikih Laščah – informativne table, vzpostavitev zgodovinske zbirke s panoji, priprava aplikacije za telefone, priprava zloženke v fizični in elektronski obliki. Svetovanje in usklajevanje operacije med partnerji ter priprava dnevnega turistični program za obiskovalce »Sprehod skozi naše trge« ter priprava in izvedba delavnice – tečaja za izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov (LTV), vključno s praktičnim delom. Promocijske aktivnosti ter izvedba dveh tematskih delavnic za mladino oz. študente, namenjeni mreženju, nadaljevanju aktivnosti, s poudarkom na področju turizma ter priložnostih za zaposlitve oz. dopolnilni zaslužek na področju turizma na območju LAS (podjetništvo). Nakup opreme za potrebe izvedbe tečajev, za pripravo promocijske prireditve, vključno z izdelavo krajšega promocijskega filma in predvajanjem na prireditvi.

Pričakovani rezultati operacije: Urejene lokacije treh urbanih središč bodo nudile več poslovnih priložnosti. Usposobljeni lokalni turistični vodniki predstavljajo nove človeške vire. Program obiska treh trgov prinaša povečan obisk urbanih središč in s tem več priložnosti za delo in zaslužek. Oprema središč in promocijske aktivnosti dvigajo kakovost vseživljenjskega učenja in prispevajo k krepitvi lokalne identitete in identitete LAS območja. Tematski delavnici spodbudita mlade za razvoj podjetništva na območju LAS. Nova partnerstva in storitve bodo omogočala več poslovnih priložnosti in možnosti za dodaten razvoj in izboljšave.

Ciljne skupine: Mladi, brezposelni, mlajši otroci, starejši občani in ranljive skupine, posamezniki in organizirane skupine vseh starostnih skupin, prebivalci LAS.

Finančna vrednost operacije: 112.048,90 EUR,

Od tega lastna sredstva partnerjev: 37.620,72 EUR;
sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko: 14.885,64 EUR;
sofinanciranje s sredstvu EU sklada za regionalni razvoj: 59.542,54 EUR.
Terminska izvedba: Obdobje upravičenosti stroškov: 11. 9. 2020 – 30. 9. 2021.

 

Občina Velike Lašče | Sprehod skozi naše trge