+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Vloga za popolno ali delno zaporo občinske ceste

Vloga za popolno ali delno zaporo občinske ceste

Prireditev ali dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
Priloge

  • Prometno tehnično dokumentacijo začasne ureditve v času zapore (npr. projekt, elaborat, shema zapore…),
  • Pooblastilo investitorja (v kolikor je vlagatelj druga oseba, npr. projektant),
  • Potrdilo o plačilu takse.

Taksa

Po Zakonu o upravnih taksah znaša upravna taksa:

  • 25,00 € za vlogo in odločbo o zapori zaradi del na cesti
  • 40,00 € za vlogo in odločbo o zapori ceste zaradi prireditve na njej

Račun za plačevanje obveznih dajatev z naslova upravnih taks: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, št. SI56 0110 0534 0309 134, sklic SI11 76341-7111002-01141013.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah.

Vlogo lahko oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče, pošljete po pošti ali pošljete preko e-pošte na: obcina@velike-lasce.si.

Datum objave:

11. 09. 2020